The face of truth

Quote:

Alleen in de logica, in de wiskunde en in de natuurwetenschappen is de waarheid anoniem, dat wil zeggen objektief geldig; gaat het over mensen en hun meningen, dan kan zoiets als waarheid alleen geboren worden wanneer men het gezicht en het stemgeluid van de spreker er bij geleverd krijgt. — Harry Mulisch

Translates roughly as follows: “Only in logic, mathematics and natural sciences is truth anonym, i.e. objectively valid. When it deals with people and their opinions, something like truth can only appear when the face and voice of its bearer is delivered with it.”